Abdulla Sofiyev (professor)

Abdulla  Heydǝr oğlu Sofiyev 1 iyul 1961-ci ildə Qazax rayonunun Daş Salahlı kǝndindǝ anadan olmuşdur.  Orta mǝktǝbi Daş Salahlı kǝndindǝ oxumuş vǝ Azǝrbaycan  Pedaqoji ...

XƏBƏRLƏR