Sədr müavinləri

Puşkin Kamaləddin oğlu Əhmədov
Arzuman Səid oğlu Abdulkərimov